ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική εταιρεία «Γεωργόπουλος & Συνεργάτες» είναι η πρώτη εξειδικευμένη στο χώρο του αγροδιατροφικού δικαίου, με έμφαση στους τομείς του οίνου, των οινοπνευματωδών ποτών, των φυτωρίων και του ελαιολάδου.

Μας έχουν εμπιστευτεί, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, η Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών, η Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου κ.α., καθώς επίσης η Διεπαγγελματική Ένωση για τον Καμπανίτη Οίνο (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne) και το Εθνικό Διεπαγγελματικό Γραφείο για το Κονιάκ (Bureau national interprofessionnel du Cognac).
Ειδικότερα, η παρέμβασή μας αφορά στους κάτωθι τομείς:

- Αδειοδοτήσεις: Δικαιώματα φύτευσης
- Φυτείες - Οινοποιεία
- Αποσταγματοποιεία
- Εστίαση - κλπ.
- Πιστοποιήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων
- Κατοχύρωση και προστασία ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων (Εθνική και Ευρωπαϊκή διαδικασία)
- Προστασία σημάτων, φυτικών ποικιλιών κ.λπ.
- Νομικές απαιτήσεις για την παρουσίαση οίνων και αγροτικών προϊόντων (ετικέτες) στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Εισαγωγή / εξαγωγή οίνου, αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού
- Διατυπώσεις, Σύναψη διεθνών εμπορικών συμβάσεων κ.λπ
- Επιδοτήσεις και ένταξη σε αναπτυξιακές δράσεις
- Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
- Φορολογία οινοπνευματωδών
- Κανόνες διαφήμισης και προστασία καταναλωτών
- Αγορανομικό δίκαιο
- Σύσταση εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα
- Σύσταση αγροτικών συλλόγων, σωματείων κ.λπ.
- Πωλήσεις και διανομή