ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα καταχώρισης και προστασίας Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Σχετικές υπηρεσίες έχει εμπιστευθεί στην εταιρεία μας, μεταξύ άλλων, η Κυπριακή Δημοκρατία για την κατοχύρωση του ΠΟΠ Χαλλούμι, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου (IFV), το Comité interprofessionnel du Vin de Champagne για την προστασία του Καμπανίτη οίνου και το Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) για την προστασία του Κονιάκ.

Εκτός από τις Ονομασίες Προέλευσης και τις Φυτικές Ποικιλίες, υποστηρίζονται και οι λοιποί τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως:

– Δίκαιο σημάτων και εμπορικές συμφωνίες εκμετάλλευσης αυτών

– Ευρεσιτεχνίες και λοιπά δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας